داستان غدیر خم

اعلان عمومى براى سفر حج
در سال دهم هجرت، به دستور الهى، آخرين سفر پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) به مكه براى تعليم حج و اعلام ولايت ائمه (عليهم السلام) آغاز شد. در اين سفر بيش از يكصد و بيست هزار نفر آن حضرت را همراهى كردند كه در شرايط آن زمان سابقه نداشت.
بلافاصله پس از پايان مراسم حج، اعلام شد همه حجاج از مكه خارج شوند و براى برنامه اى مهم در غدير خم - كه كمى قبل از محل جدا شدن كاروان ها بود ـ حضور يابند.


اھداف و مقاصد

غدیر و ولایت امیر المومنین(ع) اصل واساس عقائد و کردار مذھب تشیع و شہرگ فرھنگ اسلام است ما با تکیہ بر ولایت زندہ ایم و بہ ھمین روش خواھیم مرد، ولایت در آیات و روایات با عنوان رکن دین معرفی شدہ است، این چمنستان اسلام را پیامبر اعظم(ص) آبیاری کردہ است، پیامبر اعظم(ص) با توجہ بہ اھمیت و عظمت ولایت، در مقام غدیر خم ھمہ مسلمان ھا را تاکید فرمودہ کہ این ولایت را عام کنند: ''ألا فیبلغ الشاھد الغائب''.


 موضوعات تازہ

احادیث

 
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ :فضل علی علی ھذہ الامۃ کفضل شھر رمضان علی سائر الشھور ۔۔۔ فطوبی لمن آمن بہ و صدق بولایتہ والویل لمن جحدہ و جحد حقہ حقا علی اللہ ان لا ینیلہ شیئا من روحہ یوم القیامۃ و لا ینالہ شفاعۃ محمد" فضیلت و برتری علی بر این امت ھمانند برتری ماہ رمضان بر سایر ماھھا، برتری شب قدر بر سایر شبھا و برتری روز جمعہ بر سایر روزھا می باشد پس خوشا بحال کسی کہ بہ او گرایش پیدا کند و ولایتش را بپذیرد و وای بر کسی کہ منکر او و منکر حق او گردد ، بر عھدہ خدا است کہ روز قیامت چنین کسی
در بحر المناقب ، ابن حسنویہ ص ۱۰۷، الاربعین ابی فارس ص ۱۴

محصولات ویژہ

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View